FAQ – Vanliga Frågor och Svar

F: Hur går en motoroptimering till?

Svar:
1
– Vår Motoroptimering börjar med en diagnostikkontroll för att säkerställa att fordonet fungerar som det ska innan Optimeringen börjar,
eventuella felkoder registreras och värderas inför Optimeringen. Beroende på bilmodell utförs sedan arbetet på olika sätt, principen är
dock alltid att först läsa ut data från fordonets elektroniska motorstyrdon (ECU), justera datan, samt programmera tillabaka den nya datan. I en del fall kan dessa data läsas och programmeras via bilens diagnostikuttag i andra fall behöver ECU monteras ur för att på andra sätt läsa ut och programmera datan.

2 – Efter slutförd programmering provkörs sedan fordonet för att säkerställa korrekt funktion, eventuella kodning korrigeras på plats.

3 – Fordonet är redo att hämtas av kund.

F: Hur påverkas bränsleförbrukningen?

Svar: Bränsleförbrukningen minskar normalt med 5-7% vid EcoTuning® Effekt-Optimering av en modernare bil med turbodieselmotor, vid EcoTuning® ECO-Optimering sänks förbrukningen ytterligare något men ger istället inte like hög effektökning. Sänkningar på upp till 20% förekommer i vissa fall.

F: Hur påverkas hållbarheten på motorn?

Svar: Effektökningen som kommer av EcoTuning® Motoroptimeringen är inom de säkerhetsmarginaler som tillverkaren lagt till vid motorkonstruktionen. Som exempel väljer biltillverkare ofta att använda sig av en likadan grundmotor till flera olika bilmodeller, men med olika trimningsgrad.
På så sätt kan de hålla nere kostnaderna genom att använda sig av endast en motortyp men samtidigt få en motor som kan levereras med olika effekt, för olika premieklasser/modeller. Effekten ändras i dessa fall enbart av mjukvaran. Detta visar tydligt säkerhetsmarginalen hos dagens moderna motorer.Samtliga våra Motoroptimeringsprogram är utvecklade i bromsbänk, ett tidskrävande arbete som ger både hög prestanda och tillförlitlighet.

F: Skillnad på EcoTuning® Motoroptimering och Trimboxar?

Svar: Potentialen hos en trimbox är ytterst begränsad då den endast är inkopplad i serie mellan motorns givare och styrdon (ECU). Det begränsar boxen till att i princip endast öka bränsletrycket samt insprutningstillfälle. Detta åstadkommer trimboxen genom att förvränga signaler som kommer från ett antal givare monterade på motorn och sedan skicka dem vidare till ECU, detta är långt ifrån optimalt och kan även skada motor och kringutrustning.

Vid EcoTuning® Motoroptimering kan alla driftlägen justeras optimalt, ändringarna utförs direkt i ECU, områden som inte trimboxen kommer åt. Ändringen utförs här alltså på samma ställe som motorkonstruktören själv utför sina justeringar, utförs detta på rätt sätt kommer det alltid att ge en högre prestanda och bättre bränsleekonomi än vad en trimbox någonsin kan åstadkomma.

F: Vad mer kan jag göra för att ytterligare sänka min bränsleförbrukning?

Svar: Undvik start-stop trafik, trängseltrafik i allmänhet leder till ökad förbrukning. Kör förnuftigt, alltför kraftig acceleration och växling kommer att öka din bränsleförbrukning. Se till att lufttrycket i däcken är korrekt och att dina däck är i bra skick. Däck med för lågt tryck har en negativ inverkan på bränsleförbrukningen, samtidigt som de är farliga att köra på. Forskning har visat på att om trycket i ett däck ligger 20% under rekomenderat tryck reduceras livslängden med 25% samtidigt som det kraftigt bidrar till ökad bränsleförbrukning

F: Vad får jag för prestanda på min bilmodell?

Svar: Klicka här för att välja din modell. Hittar du inte din modell eller har andra funderingar vänligen kontakta oss här.